paardencoaching

Wat is paardencoaching of ook wel coachen met paarden nou eigenlijk?

Paarden zijn van oorsprong prooidieren en vluchtdieren. In de natuur leven paarden in kuddes en zijn ze afhankelijk van elkaar en van de kudde om te overleven. Paarden spiegelen continu hun omgeving op potentiële gevaren en hun kuddegenoten op gemoedstoestand, spanning en andere signalen. In de coaching met paarden maken we gebruik van dit natuurlijke gedrag van paarden. Het paard spiegelt jouw lichaamstaal, lichaamshouding, gemoedstoestand en emoties.

 

“Stop beating yourself up,
you are a work in progress”

oprechte spiegel

Paarden zijn in staat om te spiegelen welk gevoel een bepaald onderwerp of een situatie bij jou oproept. Het geven van sociaal wenselijke antwoorden werkt niet; daar prikt een paard direct doorheen. Door dit alles word jij je bewust van de gedachten en gevoelens die zich in jou afspelen. De spiegel van het paard is altijd eerlijk en zonder (voor)oordeel. Paarden reageren enkel op wat ze zien en voelen. Het resultaat van het spiegelen is een eerlijke confrontatie met jezelf, waardoor we snel kunnen komen bij waar het voor jou over gaat. Paardencoaching is een bewustwordingsproces en biedt inzicht in gedachten en gevoelens die zich binnenin de persoon afspelen.

Coaching is gericht op de toekomst. Een coachsessie sluiten we dan ook af met een vertaling naar de praktijk. De inzichten die zijn opgedaan in de sessie worden omgezet naar concrete stappen die leiden tot de gewenste verandering in het dagelijks leven.

Vanzelfsprekend staat de veiligheid van mens en dier voorop. Wij gebruiken daarom alleen paarden die goed in balans zijn en die daardoor geschikt zijn om mee te werken aan een coachsessie.